IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0035 „UAB „SVEIKATOS RATAS“ PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO GERINIMAS“

Siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, efektyviai vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, įgyvendinamas UAB „Sveikatos ratas“ projektas ,,UAB „Sveikatos ratas“ pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo gerinimas", finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto metu numatoma atnaujinti medicininę ir kitą įrangą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Projekto įgyvendinimas prisidės prie teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo bei sveikatos netolygumų mažinimo.
Profilaktinė sveikatos priežiūra

Profilaktinė sveikatos priežiūra

Tikrintis sveikatą laiku - Jūsų teisingas sprendimas, mūsų pareiga. Padesime užkirsti kelią ligoms prieš simptomų pasirodymą.
Daugiau
Šeimos sveikatos priežiūra

Šeimos sveikatos priežiūra

,,Sveikatos rate'' - tai ne tik gydytojas profesionalas, bet ir šeimos bičiulis. Padėsime visiems: ir anūkui, ir seneliui, ir mamytei, ir tėveliui.
Daugiau
Specialistų  konsultacijos

Specialistų konsultacijos

Aukštos kvalifikacijos didelę patirtį turintys specialistai , naudodami šiuolaikinės diagnostikos technologijas, tiksliai ir laiku nustatys ligą ir paskirs gydymą.
Daugiau
Paslaugos įmonėms

Paslaugos įmonėms

UAB “Sveikatos ratas” yra sukaupusi didelę patirį atliekant kompleksinį įmonės darbuotojų profilaktini sveikatos tikrinimą.
Daugiau