Paslaugos įmonėms

UAB “Sveikatos ratas” yra sukaupusi didelę patirį atliekant kompleksinį įmonės darbuotojų profilaktini sveikatos tikrinimą. Šio sveikatos tikrinimo duomenys įrašomi į paciento sveikatos istoriją, kuri užvedama mūsų klinikoje, ir darbuotojo medicininėje knygelėje. Jeigu pageidaujate, paruošiamas ir patikros protokolas.

Tokiu būdu išvengiame savarankiško ir dažnai padriko darbuotojų sveikatos tikrinimo, po kurio už kiekvieną jų reikia mokėti atskirai.  Visų darbuotojų sveikata yra tikrinama vienu metu ir apmokama viena sąskaita.

Bendrojo profilaktinio tyrimo metu darbuotoją nuodugniai apžiūri  ir jo sveikatą įvertina šeimos gydytojas arba darbo medicinos gydytojas. Surenkama sveikatos istorija,  įvertinama rega, odos ir gleivinių būklė, kardiopulmoninė sistema, neurologinė būklė, virškinimo sistema, atliekamas ir pakomentuojamas bendrasis kraujo tyrimas.

 

Detaliau profilaktinis sveikatos ištyrimas susideda iš:

 • Ligų istorijos surinkimo
 • Nusiskundimų išsiaiškinimo
 • Odos ir gleivinių apžiūros
 • Ausų, nosies, gerklės apžiūros (atliekama naudojant otorinoskopą)
 • Širdies auskultacijos
 • Plaučių auskultaciios
 • Periferinių limfmazgių apčiuopos
 • Pilvo organų apčiuopos
 • Neurologinės būklės įvertinimo
 • Bendro kraujo tyrimo atlikimo ir įvertinimo
 • EKG atlikimo ir įvertinimo – pagal indikacijas

 

Norime atkreipti ypatingą dėmesį, kad UAB “Sveikatos ratas” įmones, įstaigas, organizacijas  bei visus individualiai besikreipiančius pacientus KONSULTUOJA DARBO MEDICINOS GYDYTOJAS.

 

Kodėl tai yra svarbu?

Vadovaujantis „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų“ (Patvirtinta  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-02 įsakymo Nr. A1-266/V-575) 5 punktu,  šių Nuostatų 1 ir 2 prieduose nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse (atsižvelgiant į darbuotojų skaičių), specialistų tarpe turi būti profesinės sveikatos specialistas ir (darbuotojų skaičius nuo 500) darbo medicinos gydytojas.

Profesinės sveikatos specialistas – sveikatos priežiūros specialistas, turintis aukštąjį medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos išsilavinimą ir atitinkantis Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

Darbo medicinos gydytojas – gydytojas, baigęs medicinos studijas ir darbo medicinos praktikos specializaciją universitete bei turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktiką pagal darbo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

 

Profesinės sveikatos specialistas ir darbo medicinos gydytojas norminių teisės aktų nustatyta tvarka  (pagal kompetenciją) atlieka darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas:

 • stebi darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą, organizuoja, analizuoja ir vertina privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus bei jų rezultatus;
 • įtaria ir diagnozuoja ligas, įrašytas Profesinių ligų sąraše;
 • konsultuoja ir dalyvauja nustatant profesinės rizikos veiksnius įmonės darbuotojų darbo vietose, organizuoja darbo aplinkos tyrimų atlikimą, bendradarbiaujant su kitais sveikatos priežiūros ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais;
 • konsultuoja darbdavius ir darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais, dalyvauja atliekant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą;
 • konsultuoja darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais;
 • organizuoja sveikos gyvensenos, darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus, vysto įmonės sveikatos politiką, siekiant kuo geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos standartų.

 

Taip įmonių darbuotojams sveikatos tikrinimo metu siūlome pasinaudoti ir kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis:

 • Vairuotojų sveikatos tikrinimu ir pažymos išdavimu;
 • Pirmosios pagalbos ir higienos įgudžių mokymais;
 • Papildomi išsamesni kraujo tyrimais;
 • Pageidaujamų gydytojų specialistų konsultacijomis;
 • Vakcinacija (nuo gripo, erkinio encefalito ir kt.)

Paslaugų kainos priklauso nuo rizikos faktorių ir tikrinimo apimties. Esame visapusiškai lankstūs – taikome nuolaidas didesniems kolektyvams.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. 8 657 74702 arba el. paštu: giedre@sveikatosratas.lt

Registruokitės telefonais  8 37 392 404 , 8 657 62538 ir internetu.