Paslaugos įmonėms

Šeimos klinika „Sveikatos ratas“, bendradarbiaudama su įmonėmis ir atlikdama (pagal tai reglamentuojančius įstatymus) jų darbuotojų profilaktinius patikrinimus yra sukaupusi didelę patirtį.

Bendrą darbuotojo sveikatos patikrinimą apima:

 • ligų istorijos surinkimas
 • šeimos gydytojo konsultacija,
 • kraujospūdžio matavimas.
 • regėjimo, klausos ištyrimas,
 • bendro kraujo tyrimo atlikimas ir įvertinimas

Kiti tyrimai atliekami pagal tikrinimo metu nustatytas indikacijas bei atsižvelgiant į konkrečius profesinės rizikos faktorius galime atlikti širdies elektrokardiogramą, audiogramą, parašome siuntimą krūtinės ląstos rentgenogramai ir kt.

Mes siūlome darbuotojų sveikatą patikrinti Jums patogioje vietoje ir patogiu laiku, Jums nebereikės laukti eilėse prie gydytojų kabinetų, tyrimus atliksime greitai ir kokybiškai. Profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą galime derinti su skiepais, bei papildomais tyrimais.

Paslaugų kainos priklauso nuo rizikos faktorių ir tikrinimo apimties. Esame visapusiškai lankstūs – taikome nuolaidas didesniems kolektyvams.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. 8 657 74702 arba el. paštu: giedre@sveikatosratas.lt

Kiekvienas įmonės darbuotojas privalo turėti galiojančią asmens medicininę knygelę bei periodiškai pasitikrinti sveikatą.

 

Norime atkreipti ypatingą dėmesį, kad UAB “Sveikatos ratas” įmones, įstaigas, organizacijas  bei visus individualiai besikreipiančius pacientus KONSULTUOJA DARBO MEDICINOS GYDYTOJAS.

Kodėl tai yra svarbu?

Vadovaujantis „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų“ (Patvirtinta  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-02 įsakymo Nr. A1-266/V-575) 5 punktu,  šių Nuostatų 1 ir 2 prieduose nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse (atsižvelgiant į darbuotojų skaičių), specialistų tarpe turi būti profesinės sveikatos specialistas ir (darbuotojų skaičius nuo 500) darbo medicinos gydytojas.

Profesinės sveikatos specialistas – sveikatos priežiūros specialistas, turintis aukštąjį medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos išsilavinimą ir atitinkantis Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

Darbo medicinos gydytojas – gydytojas, baigęs medicinos studijas ir darbo medicinos praktikos specializaciją universitete bei turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktiką pagal darbo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

 

Profesinės sveikatos specialistas ir darbo medicinos gydytojas norminių teisės aktų nustatyta tvarka  (pagal kompetenciją) atlieka darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas:

 • stebi darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą, organizuoja, analizuoja ir vertina privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus bei jų rezultatus;
 • įtaria ir diagnozuoja ligas, įrašytas Profesinių ligų sąraše;
 • konsultuoja ir dalyvauja nustatant profesinės rizikos veiksnius įmonės darbuotojų darbo vietose, organizuoja darbo aplinkos tyrimų atlikimą, bendradarbiaujant su kitais sveikatos priežiūros ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais;
 • konsultuoja darbdavius ir darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais, dalyvauja atliekant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą;
 • konsultuoja darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais;
 • organizuoja sveikos gyvensenos, darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus, vysto įmonės sveikatos politiką, siekiant kuo geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos standartų.

 

Taip įmonių darbuotojams sveikatos tikrinimo metu siūlome pasinaudoti ir kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis:

 • Vairuotojų sveikatos tikrinimu ir pažymos išdavimu;
 • Pirmosios pagalbos ir higienos įgudžių mokymais;
 • Papildomi išsamesni kraujo tyrimais;
 • Pageidaujamų gydytojų specialistų konsultacijomis;
 • Vakcinacija (nuo gripo, erkinio encefalito ir kt.)

Paslaugų kainos priklauso nuo rizikos faktorių ir tikrinimo apimties. Esame visapusiškai lankstūs – taikome nuolaidas didesniems kolektyvams.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. 8 657 74702 arba el. paštu: giedre@sveikatosratas.lt

Registruokitės telefonais  8 37 392 404 , 8 657 62538 ir internetu.