Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas UAB Sveikatos ratas

Vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas savo šeimoje, jausdamas laimę, meilę, supratimą, tėvų globą ir atsakomybę. Netinkamas elgesys su vaikais susijęs su fiziniu sužalojimu, augimo sulėtėjimu, nutukimu, nerimu, depresija, potrauminio streso sindromu bei ilgalaikėmis pasekmėmis – sulėtėjusia raida ir nepakankamais socialiniais ir edukaciniais įgūdžiais. Prie UAB ,,Sveikatos ratas” yra prisirašę apie 1000 Kauno rajono gyventojų, apie 7400 Kauno miesto gyventojų, taip pat UAB ,,Sveikatos ratas” pagal sutartį su UAB ,,Kėdainių šeimos klinika” teikia ambulatorines slaugos paslaugas prie UAB ,,Kėdainių šeimos klinika” prisirašiusiems Kėdainių rajono gyventojams (prie UAB ,,Kėdainių šeimos klinika” yra prisirašę daugiau kaip 1000 kaimo vietovėse gyvenančių asmenų). Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kauno miesto bei Kėdainių rajono savivaldybėje vaikų gimstamumas per pastaruosius 5 metus sumažėjo, o Kauno rajono savivaldybėje iš esmės išlieka pastovus: 2016 m. – buvo 474 gimę vaikai Kėdainių rajone, 3126 – Kauno mieste, 1021 – Kauno rajone, tuo tarpu 2020 m. – 318 Kėdainių rajone, 2823 – Kauno mieste, 1045 – Kauno rajone. Atitinkamai, bendras gimstamumo rodiklis 1000 gyv. 2020 m. buvo 9,7 Kauno mieste, 10,8 – Kauno rajone, 7,1 – Kėdainių rajone, kai Lietuvos vidurkis 2020 m. – 9. Tai lemia iš esmės senėjanti visuomenė bei migracija. Vertinant gimdančių moterų amžių nagrinėjamose savivaldybėse matyti, jog Kėdainių rajone jaunoms mamoms gimusių vaikų skaičius, tenkantis 1000 atitinkamo amžiaus moterų, yra didesnis nei šalies vidurkis: Kėdainių rajone 2020 m. 15-19 m. mamoms gimusių vaikų skaičius buvo 12,9, Lietuvos vidurkis – 8. Kitose savivaldybėse jaunoms mamoms gimusių vaikų skaičius, tenkantis 1000 atitinkamo amžiaus moterų, buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau taip pat yra nemažai tokių mamų: 2020 m. Kauno rajone – 5,2, Kauno mieste – 4,5 Remiantis įvairia literatūra (pvz. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy), yra nerekomenduojama moterims gimdyti iki 20 metų, kadangi jaunų mamų vaikai dažniau būna neišnešioti, mažo svorio, šiek tiek dažniau pasitaiko gimdymo komplikacijų, kurios siejamos su fiziniu organizmo nebrandumu, tačiau pagrindinė jų problema – socialinė nebranda. Yra įrodymų, kad jaunų mamų vaikai turi mažiau galimybių mokytis, šiek tiek žemesnį intelekto koeficientą, prastesnius kalbinius gebėjimus. Nagrinėjant kūdikių auginimo ir priežiūros rodiklius, matyti, jog kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėnesių, dalis vidutiniškai 2016-2019 m. laikotarpiu Kėdainių rajone buvo mažesnė nei šalies vidurkis, tuo tarpu Kauno miesto ir rajono rodikliai yra aukštesni nei šalies vidurkis (Kėdainių rajone – 29,5, Kauno rajone – 45,6, Kauno mieste – 44,8, kai Lietuvos vidurkis – 36 proc.), taip pat vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumo 1000 gyv. rodiklis 2016-2019 m. laikotarpiu taip pat Kėdainių rajone buvo didesnis nei Lietuvos vidurkis. Taigi, visi šie rodikliai rodo, jog nemaža dalis nagrinėjamose savivaldybėse gyvenančių mamų yra gan jauno amžiaus, nepasirengusios ankstyvam nėštumui ir/ar neturinčios pakankamai žinių ir įgūdžių tinkamai vaikučio priežiūrai. Toliau, vertinant socialinę aplinką ir rizikos veiksnių tarp nėščiųjų paplitimą , matyti, jog socialinės rizikos šeimų iš esmės nemažėja, tačiau tik Kėdainių rajone jų skaičius viršija šalies vidurkį. Kasmet UAB ,,Sveikatos ratas” besilankančios nėščios moterys: 2018 – 98, 2019 – 93, 2020 – 136. Įmonės duomenimis, iš visų besilaukiančių moterų vidutiniškai kasmet 5-7 moterys yra jaunesnės nei 21 m. amžiaus arba vyresnės kaip 40 metų, taip pat apie 10-15 proc. moterų turėjo rizikos veiksnių, susijusių su sveikata ir sveikatos priežiūra, tokių kaip rūkymas, buvę nepageidaujami nėštumai, o papildomai įvertinus rizikos veiksnius, tokius kaip prasti santykiai poroje/šeimoje, smurtas artimoje aplinkoje, prastos gyvenimo sąlygos, žema savivertė, nesaugi socialinė aplinka, besilaukiančių moterų tarpe galėtų siekti ir apie 20 ir daugiau procentų. Palankios ir saugios aplinkos kūdikiams ir vaikams sukūrimas yra viena geriausių investicijų. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant pagerinti besilaukiančių mamų fizinę ir psichinę sveikatą, mažinti vaikų nepriežiūrą, didinant jaunų motinų iš rizikos grupių socialinę atsakomybę bei statistiškai patikimai gerinant šių šeimų ir jų vaikų gyvenimo kokybę ir socialinę gerovę, tikslinga gyvendinti šį projektą ir pradėti teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas lankant šeimas jų namuose.
Projekto tikslas – teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus.
Projekto tikslinė grupė – Kauno mieste, Kauno rajone ir Kėdainių rajone gyvenančios besilaukiančios mamos, pagimdžiusios ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, pagal nustatytus kriterijus atrinktos dalyvauti projekte.

Numatomi šie projekto uždaviniai:
1. Šeimų lankymo, teikiant ankstyvos intervencijos paslaugas, modelio diegimas;
2. Šeimų lankymo, teikiant ankstyvos intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti ankstyvos intervencijos paslaugų teikimui reikalingą transporto priemonę, įrangą ir priemones, įdarbinti specialiai apmokytą specialistą šių paslaugų teikimui ir teikti paslaugas įvardintai tikslinei grupei. Teikiant ankstyvos intervencijos paslaugas šeimoms numatoma bendradarbiauti pagal kompetenciją su SBĮ Kauno rajono socialiniu paslaugų centru, UAB ,,Kėdainių šeimos klinika”. Manytina, jog toks bendradarbiavimas leis efektyviausiai atrinkti tas besilaukiančias moteris, kurioms šios paslaugos būtų aktualiausios, taip pat suteikti su sveikata ir jos išsaugojimu bei stiprinimu susijusias paslaugas šeimoms kas padės sukurti saugesnę ir malonesnę socialinę aplinką, lengviau susidoroti su iškilusiomis problemomis bei iššūkiais. Šeimų lankymo paslaugos šeimoms bus teikiamos nemokamai. Tokių paslaugų teikimas tikėtinai padės mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Tikimasi, jog ankstyvos intervencijos paslaugomis pasinaudos ne mažiau kaip 25 šeimos per metus.


Implementation of the model of family visitation services which provide early intervention

A child can develop fully and harmoniously only by growing up in his family, feeling happiness, love, understanding, parental care and responsibility. Child abuse is associated with physical injury, growth retardation, obesity, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, and long-term consequences, such as slowed development and insufficient social and educational skills. According to the health indicators (Statistics Lithuania), the number of children born to young mothers (aged 15-19) in Kaunas city, Kaunas and Kėdainiai districts is quite high, although according to various studies it is not recommended for women under 20 to give birth due to health and social aspects. Also, the share of infants breastfed up to 6 months in Kedainiai district is about 19% lower and children under 1 year age mortality is higher than the LT average. The data of  ,,Sveikatos ratas” shows that about 10-15% all pregnant women have risk factors such as smoking, previous unwanted pregnancies, and additional risk factors such as poor couple / family relationships, domestic violence, poor living conditions, low self-esteem, insecure social environment, pregnant women could reach 20% and more. In view of this, and in order to improve the physical and mental health of expectant mothers in Kaunas city, Kaunas and Kedainiai districts, reduce child neglect by increasing the social responsibility of young mothers from risk groups, it is planned to implement the family visiting model, providing early intervention services, in ,,Sveikatos ratas” and provide services. Creating a supportive and safe environment for babies is one of the best investments. The aim of the project is to provide support and improve information for expectant mothers during pregnancy, after childbirth and until the children reach the age of 2. The target group of the project – expectant mothers who have given birth and have been selected to participate in the project before the children reach the age of 2. During the implementation of the project, the car, equipment and tools required for the provision of services will be purchased, a qualified specialist will be trained and family visiting services will be provided. The provision of such services is likely to help mothers make informed decisions about their childcare to ensure the well-being of vulnerable mothers, infants and children under 2 years of age. Services are expected to be used by at least 25 families per year.